Det framgångsrika mötet

Energiläckage?
Att nå fram i mötet med andra. Tjäna tid och energi genom att ha framgångsrika möten.

Coachning

Ge dig själv chansen att bli ditt bästa jag!Du är din egen ledare. Coachande handledning för dig som är chef eller ledare.

Vara värd i skolans värld

Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar om bemötande, goda möten och lärstilar.
Läs mer om pedagogens verktygslåda.

Kommunikation, Ledarskap och Bemötande

Jag hjälper människor att nå ut med sitt budskap och att möta andra i framgångsrika möten. Det handlar inte om mötesteknik utan om bemötande och hur vi kan skapa bättre relationer till dem vi möter i vårt arbete och vår vardag. Genom att bli skickligare på att kommunicera tjänar vi tid, energi och effektiviteten blir högre.

Talar du ofta inför publik eller håller i utbildningar? Jag hjälper dig att att göra presentationen ännu mer effektiv. Genom att bli medveten om detaljer som kan förbättra kommunikationen med andra blir vi tydligare.

Du är den viktigaste personen i ditt liv - du är din egen ledare. Utveckla din egen ledare och få en personlig vinst, så blir du också en tydligare ledare för andra. 

Jag erbjuder lösningar från enskilda till grupp. Med ökad insikt om att kommunicera och leda effektivt kommer du att märka att förmågan till  att skapa goda relationer förbättras avsevärt. 

Genom mer insikt - bättre utsikt

Alla kunder är unika och därför skräddarsys alla uppdrag.

Kontakta mig för mer information.

Nyheter

Att sälja sin själ - en samtalskväll i Sjömanskyrkan

den 16 september kl 18.30

Ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Kompani Perspektiv

 >>


Presentationsteknik

Från och med 2014 erbjuder jag fler föreläsningar om presentationsteknik.

Du får praktiska tips, mycket energi och ahaupplevelser!


Reflektioner


Att låta drömmar få vingar

>>Det skrivna ordet>>

Här kan du titta på ett kort utdrag från föreläsningen
Tankar kring vardagsnära möten -
en föreläsning om hur vi kan tänka inför vardagliga situationer som stressar oss. Från Tankens Dag 7/2 2011.