Att få en timme till

Söndagen då vi gått över till vintertid tycker jag är en alldeles speciell dag. Den ger mig ett lugn. Den där extra timmen som saktar ner mitt tempo enormt. Vad gör jag annorlunda?

Ja, det kan ju bli så att vi kommer i alldeles för god tid till något så att vi får vänta i stället för att stressa.

Det blir mer tillfälle till paus och reflektion. Hur skulle det vara om det tempot kunde vara alla andra dagar? Att kunna sitta ner och tillåta sig att ta paus, kan göra att vi upplever att vi har mer tid. Ett knep för mig att ta vara på tiden är att tänka “det kommer mer tid” som författaren Bodil Jönsson skriv i en av sina böcker. Det kan få mig att stressa av.

Nu när mörkret kommer, kan vi tycka att det är långsamt och tråkigt. Om vi då i stället skulle ändra perspektiv och tänka att : nu finns det möjlighet till att sitta och softa eller vad jag tycker om att göra. Då kommer det mer tid.

Hur gör du för att få känslan av en timme till?

Att passa in..

I helgen var jag i Göteborg på besök och såg den här skulpturen som fanns på kajen i Eriksberg.

Jag började direkt tänka på alla de människor jag möter och har mött i min profession som vill passa in

och som vrider och vänder på sig för vara till lags eller anpassar sig.

Vi är många som känt att det börjar skava och förstår att det måste bli en förändring.

Den kan jag bara göra själv.

Genom att agera annorlunda kommer min omgivning att tvingas agera annorlunda också.

Det kan upplevas som en stor utmaning. Börja i det lilla med en liten sak som du vill förändra.

Det kan vara att sätta en gräns gentemot någon eller dig själv.

Här är det utmärkt att ha någon som stöttar en , det kan vara en vän eller en coach.